Manhole: Phil from Wonderland [2017]

Manhole [2017]
Manhole [2017]

Manhole, Maenhol: Isanghan Nalaui Pil , Manhole: Phil from Wonderland , Manhole: Wonderland’s Feel , Manhole: A Strange Land's Feel , Manhole: A Strange Land , Man-Hole: Wonderland's Pil , Man-Hole: Feel So Good , Man x Hole

Native Title:맨홀: μ΄μƒν•œ λ‚˜λΌμ˜ ν•„
Release Aug 9, 2017
Quality HD
Edit By Hoora Drama
Genre: Thriller, Comedy, Romance, Fantasy
Top CastsKim Jae Joong, Uee, Jung Hye Sung
CountrySouth Korea
{quality}=HD {episode}=Completed {year}=16{cc}

It recounts the narrative of Bong Pil, a jobless man who mooches off his folks while professing to read up for the common help test. Bong Pil time travels into the past through a sewer vent with an end goal to stop the wedding of his deep rooted crush, Soo Jin, set to happen multi week into what's in store.

Please help us by sharing this site with your friends. Thanks!

Comment